HİZMET REHBERİ

1. Dilekçe (insaat adresi yazilacak)

2. Tapu

3. Çap (asli)

4. Imar durumu

5. Kotlu kroki

6. Aplikasyon krokisi (asli)

7. Mimari proje (4 adet)

8. Statik proje ve hesaplari (3 adet)

9. Sihhi tesisat projesi (3 adet)

10. Elektrik projesi (3 adet)

11. Harita uygulama projesi (3 adet)

12. Isi yalitim projesi

13. Kalorifer projesi (varsa)

14. P.t.t. Projesi

15. Asansör projesi(gerekli ise.3 adet) 

16. siginak raporu (gerekli ise) 

17. Çikmalar için noterden muvafakat (varsa)

18. kaldirim kanalizasyon ilisigi 

19. imar yasasi 18. Madde ilisi 

20. emlak vergi makbuzu veya emlak servisinden borcu olmadigini belirten yazi

21. tapu yazisi

22. proje müellifi mimar / insaat mühendisi / makine mühendisi / elektrik mühendisi /b.s. Kaydi / büro tescil belgesi

1. Noter tasdikli yapı denetim izin belgesi

2. Yapı denetim kurumu imza yetki belgesi ve imza sirküleri

3. Yapıya ilişkin bakanlıkça onaylı bilgi formunun aslı / denetçi mimar / mühendis ve yardımcı kontrol elemanı ile yapı denetim kuruluşu imzalı form

4. Yapı denetim kuruluşu ile yapı sahibi arasında yapılan yapı denetimi hizmet sözleşmesi

5. Yapı denetim kuruluşu taahhütnamesi, yapı denetçisi inşaat müh. ile yardımcı kontrol elemanı ikametgah belgesi (muhtarlıktan alınacak)

6. Yapı sahibi ile yapı müteahhidi arasında yapılan yapım sözleşmesi (noterden onaylı)

7. Yapı müteahhit ile şantiye şefi arasında yapılan yapım sözleşmesi (varsa)

8. Yapı müteahhidi ticaret ve sanayi odası'ndan alınan müteahhitlik faaliyet belgesi, noterden onaylı taahhütname, vergi kaydı (müteahhit için büyüksehir kaydı)

9. Bakanlikça verilen denetçi mimar ve denetçi mühendis belgeleri sureti

10. Yapı denetim hizmet bedelinin ilk taksitinin yattığına dair banka makbuzu

11. Damga vergisi (0,0075)

Tüm Hakları Saklıdır. T.C. Evrensekiz Belediyesi 2019 ©

Tasarım ve Kodlama Destek Servis