Belde Tarihi

Belde Tarihi

Osmanlı döneminde bölge önemli bir "Ahi Evren Merkezi" idi. Ancak Evrensekiz için bir söylence bulunmaktadır. Söylenceye göre Evrensekiz'in çevresinde bulunan sekiz köyde  bir gün "Kıran Hastalığı" ortaya çıktı. Hastalık tüm köylerin halkını kırıp geçirdi.  Bu felaketten ancak sekiz kişi kurtulabildi. Onlar da birleşerek Evrensekiz' i kurdular ve tüm bu arazinin sahibi oldular. O günden bu güne kasaba Evrensekiz adıyla anılıyor.

Evrensekiz dahil, bölgeyi Bizanslılar' dan alan I. Murat bir Ahi Reis idi. Rumelinin fethi sırasında Ahi Evren sorumluluğunu Malkara' daki Ahi Musa' ya vermistir. 1366 yılında gerçekleşen bu olay Trakya' da Ahi Evren hareketinin gelişip yayılmasina neden olmuştur. Ancak kasabaya, Evrensekiz ve Lüleburgaz'ı alan Evrenos Bey'in adının verildiği yolunda bir rivayet de  bulunmaktadir.

Evrensekiz söylencesinin 1347-1348 yılında Süleyman Paşa' nın Trakya' ya yaptığı ilk fetih sırasinda cereyan eden olayla ilgisi üzerinde de durmak gerekir.  Ernest Werner' in farklı kaynaklara dayanarak yazdığı "Büyük Bir Devletin Doğuşu" adlı kitapta, "Göneydoğu Avrupa'ya (Trakya' ya) yönelik Türk akınlarının dönüm noktası, 1352' de Gelibolu yarımadasındakı Çimpe Kalesi' nin Söleyman Pasa tarafından kuşatılması olduğunu ve  bunun önemli bir "Köprübaşı" olusturduğuna işaret eder. Ayrıca bu sırada Cenovalılarla savas halinde bulunan Bizanslıların, Osmanlı Sultanı Orhan Bey ile işbirliği yaptığını,  ölen Umur' un kardesi Hıdır Bey' in onlarla hareket ettiğini belirtir. Ve şöyle devam eder : "Süleyman ise bu sırada akıncı ve  yayalarla Trakya' yi ele geçirmiştir. İç savaşın ve Türk akınlarının ağırlığı altında büyük acılar çeken bölge (Trakya), üstüne üstlük bir de 1347 - 1348 yıllarında insan-hayvan ayırdetmeksizin kırıp geçiren bir veba salgınına sahne oldu."   Tarihçiler bu olayı , "Hiçbir veba salgını 1347'de Avrupa'yi kasıp kavuran KARA öLÜM  kadar korkunç değildi." diye yazarlar.

Evrensekiz' de "Tekke Deresi" , "Ambar Tarla" gibi yer ve mevki isimleri Osmanlı dönemi kültüründen izler taşıyorsa da , tarihi bilgilerin ışığında burada Bizans Dönemine ait bir yerleşim bulundugu anlaşılmaktadır. Hala Evrensekiz' de su yolları bulumaktadır. Ambar Tarla' da 28 teneke bugday alacak hacimde köp bulumuştur. Bu yörede hala pişmis künklerden sular akmaktadır. Evrensekiz' in ilk yerleşim yerinin Tekke Dere olduğu düşünülmektedir.

Evrensekiz de komşusu Ahmetbey gibi çiftlik arazisi üzerine kurulmuştur. Evrensekiz' de bugün dahi çiftlikler bulunmaktadır. Büyük ölçüde de hazine arazisi mevcut olmakla birlikte, "Yukarı çiftlik, Asağı çiftlik" olarak ifade edilen bu araziler 24.000 dönümdür. Bu arazilerin yarısı bazs kişilerin elinde bulunduğundan Evrensekiz' de toprak ve mülkiyet sorunu hala çözümlenmiş değildir.

Evrensekiz arazisi, tarihi "Ekabir Çiftlikleri" nden biridir. Zaman içerisinde bunlar el ve sahip değistirerek, bugünkü karmaşık duruma gelmiştir.

Balkanlardan başlayan kitlesel göç sırasında Evrensekiz' e gelip yerleşen çok olmuştur. Göçmenler Evrensekiz yerlisine "Gacal" demektedirler.

Tüm Hakları Saklıdır. T.C. Evrensekiz Belediyesi 2019 ©

Tasarım ve Kodlama Destek Servis