Hizmet Rehberi

Ruhsat Dosyasındaki Evraklar

İ M A R Yapı Denetim Kuruluşu Ruhsat Dosyasında Bulunması Gereken Evraklar

1. Dilekçe (inşaat adresi yazılacak)

2. Tapu

3. Çap (aslı)

4. İmar durumu

5. Kotlu kroki

6. Aplikasyon krokisi (aslı)

7. Mimari proje (4 adet)

8. Statik proje ve hesapları (3 adet)

9. Sıhhi tesisat projesi (3 adet)

10. Elektrik projesi (3 adet)

11. Harita uygulama projesi (3 adet)

12. Isı yalıtım projesi

13. Kalorifer projesi (varsa)

14. P.t.t. Projesi

15. Asansör projesi(gerekli ise.3 adet) 

16. sığınak raporu (gerekli ise) 

17. çıkmalar için noterden muvafakat (varsa)

18. kaldırım kanalizasyon ilişiği 

19. imar yasası 18. Madde ilişi 

20. emlak vergi makbuzu veya emlak servisinden borcu olmadığını belirten yazı

21. tapu yazısı

22. proje müellifi mimar / inşaat mühendisi / makine mühendisi / elektrik mühendisi /b.ş. Kaydı / büro tescil belgesi

Ruhsat Başvurusu

4708 Sayılı Kanun Ve Uygulama Yönetmeliği Gereği Yapı Denetim Kuruluşunun Ruhsat Başvurusu Sırasında Dosyada Bulunması Gereken Evraklar

 1. Noter tasdikli yapı denetim izin belgesi

2. Yapı denetim kurumu imza yetki belgesi ve imza sirküleri

3. Yapıya ilişkin bakanlıkça onaylı bilgi formunun aslı / denetçi mimar / mühendis ve yardımcı kontrol elemanı ile yapı denetim kuruluşu imzalı form

4. Yapı denetim kuruluşu ile yapı sahibi arasında yapılan yapı denetimi hizmet sözleşmesi

5. Yapı denetim kuruluşu taahhütnamesi, yapı denetçisi inşaat müh. İle yardımcı kontrol elemanı ikametgah belgesi (muhtarlıktan alınacak)

6. Yapı sahibi ile yapı müteahhidi arasında yapılan yapım sözleşmesi (noterden onaylı)

7. Yapı müteahhit ile şantiye şefi arasında yapılan yapım sözleşmesi (varsa)

8. Yapı müteahhidi ticaret ve sanayi odası'ndan alınan müteahhitlik faaliyet belgesi, noterden onaylı taahhütname, vergi kaydı (müteahhit için büyükşehir kaydı)

9. Bakanlıkça verilen denetçi mimar ve denetçi mühendis belgeleri sureti

10. Yapı denetim hizmet bedelinin ilk taksitinin yattığına dair banka makbuzu

11. Damga vergisi (0,0075)

İmar Durumu

İmar Durumu

1. Dilekçe

2. Tapu fotokopisi

3. Çap fotokopisi

4. Mahkeme yazısı (mahkeme tarafından istendi ise)

5. Harç

Yapı Ruhsatı Yenileme

Yapı Ruhsatı Yenileme

1. Dilekçe 

2. Emlak vergi makbuzu veya emlak servisinden borcu olmadığını belirten yazı

3. Tapu yazısı

4. Mimari proje

5. İnşaat ruhsatı

6. Proje müellifi mimar/inşaat mühendisi/makine mühendisi/elektrik mühendisi(b.ş. kaydı / büro tescil belgesi)

7. Su makbuzu, elektrik makbuzu, ssk bildirgesi, beton döküm faturasından herhangi biri

Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan)

Yapı Kullanma İzin Belgesi

1. Dilekçe 

2. Yapı ruhsatı (aslı)

3. Mimari proje

4. Vekaletname

5. Harç

İlan ve Reklam Vergisi Beyannamesi

İlan ve Reklam Vergisi Beyannamesi

ŞAHIS

1. Vergi levhasının fotokopisi

2. Nüfus cüzdanı örneği

3. Vergiye tabi olan tabelanın ölçüleri

ŞİRKET

1. Vergi levhasının fotokopisi

2. Vergiye tabi olan tabelanın ölçüleri

MOTORLU TAŞITLAR İÇİN

1. Ruhsat fotokopisi

2. Vergi levhasının fotokopisi

İLAN VE REKLAM VERGİSİ KAPATMA İŞLEMİ

1. Dilekçe

2. Maliye kapanış tutanağı

Muhtaç Asker Ailesi Yardımı

Muhtaç Asker Ailesi Yardım Talep Sahiplerinden İstenecek Belgeler

1. Yardımdan istifade edenler asker annesi, kız veya erkek kardeşi, asker eşi

2. Yardım talebinde bulunacak kişi asker adına muhtardan ikametgah kağıdı ile başvuruda bulunabilir.

3. Talep sahibi doldurulan formu daha sonra mahalle muhtarlığı, nüfus md, vergi dairesi, ssk, emekli sandığı gibi kuruluşları gezdirerek başvuru formunu tamamlar.

Evlenme İçin Gerekli Belgeler

Evlenme İçin Gerekli Belgeler

1. Müracaatı evlenecek çiftlerin birlikte yapmaları gerekmektedir.

2. Resimli nüfus cüzdanlarının aslı ve Muhtardan onaylı sureti.

3. 6'şar adet vesikalık fotoğrafları

4. Evlenecek kişilerin kayıtlı olduğu Nüfus Müdürlüklerinden  Erkek ve Kadın için ayrı ayrı Nüfus Aile Kaydı alınacaktır.

5. L.Burgaz Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi Tabibliğinden  Erkek ve Kadın için ayrı ayrı Sağlık  Raporu alınacaktır.

6. Evleneceklerin Mahalle Muhtarından İkametgah ilmuhaberi.(Nüfus Müdürlüğünden Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Bilgileri)

7. Kadın ve erkek 17yaşını doldurmuş 18 yaşından gün almamış  Ana - Babasının veya Vasilerinin izni ile evlenebilir.

Pazar Yerinde Yer Verilmesi

Zabıta

1. Dilekçe

2. İkametgah, nufus cüzdanı sureti

3. Oda kaydı

İşgaliye Yer Talebi

İşgaliye Yer Talebi

1. Dilekçe

2. Yerin krokisi

3. İkametgah, nüfus cüzdanı sureti