14.12.2016 - 11:47                                                                       

Evrensekiz Beldesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı 07/10/2016 tarih ve 2016/38 bolu Belediye Meclis kararıyla onanarak 08/12/2016 - 08/01/2017 tarihleri arasında Belediyemizde askıya çıkarılmıştır.